Ukk


Meiltä usein kysytyt kysymykset vastauksineen keräämme tälle sivulle.

Vastaamme kaikkiin asiallisiin kysymyksiin mahdollisimman pian. Kysymyksiä voi lähettää instagramissa kysymyslaatikkoon tai osoitteeseen info@malinoisrescue.fi

Joihinkin kysymyksiin esim. koirien tarkemmista taustoista tai vammojen synnystä emme voi vastata lainkaan.

Onko keräys tuottanut tulosta?
Kiitos kaikille pienkeräykseen osallistuneille. Raportoimme keräyksen vaiheista tälle sivulle sekä instagram-tilille malinoisrescue.fi

Pystytäänkö koirat, tai edes osa, hoitamaan?
Koirat ovat tällä hetkellä asiantuntevien yksityishenkilöiden hallussa ja saavat eläinlääkärien suosittelemaa hoitoa. Koirien erittäin hyvien luonteiden vuoksi kaikki pyritään saamaan kuntoon.

Ketkä tätä keräys asiaa ajavat?
Pienkeräys on järjestetty vapaaehtoisten yksityishenkilöiden toimesta, jotta mahdollistetaan halukkaille kanava näiden koirien auttamiseksi.

Ovatko kaikki sijoitetut samassa paikassa vai eri paikoissa? Myös montako koiraa?
Koirat on lunastettu aluehallintovirastolta usean eri yksityishenkilön haltuun helmikuussa 2024. Hoitoa tarvitsevien koirien kuulumisia tulemme julkaisemaan tälle sivulle sitä mukaa kun koirien hoidon tarve ja eläinlääkärin vahvistama hoitokuluarvio selkeytyy.

Onko kaikilla huostaanotetuilla uudet kodit?
Koirat ovat tällä hetkellä asiantuntevien yksityishenkilöiden hallussa. Malinois rescue ei etsi koirille uusia koteja. Tavoitteemme on saada koirat kuntoon.

Silloin kun kerätään rahaa niin ihmisillä on oikeus tietää mitä on tapahtunut?
Useita belgianpaimen- ja hollanninpaimenkoiria on nopealla aikataululla päätynyt löytöeläintaloon aluehallintoviraston kautta, josta ne on lunastettu usealle asiantuntevalle yksityishenkilölle.
Koirilla on ilmennyt kalliita hoitoja vaativia vammoja kuten hammasmurtumia, lohkeamia, katkenneita hampaita, tulehduksia ja pahoja haavoja.
Näiden koirien hoitamiseksi olemme järjestäneet pienkeräyksen, jonka tarkoitus on mahdollistaa kaikille halukkaille avun tarjoaminen tuhansien eurojen eläinlääkärikulujen hoitamisessa.
Koirien todellinen hoidon tarve on tullut ilmi vasta koirien lunastamisen jälkeen.

Lisätietoja koirien taustoista? Mitä koirille on tapahtunut?

Emme ota mitään kantaa koirien tarkempiin taustoihin, emmekä spekuloi mitenkään koirien vammojen syntyä. Kuvien kommentointi Instagramissa on estetty ja pyydämme käyttämään harkintaa myös yksityisviestien lähettämisessä. Asiallisiin kysymyksiin koostetut vastaukset löytyvät tältä sivulta.

8 § (13.12.2013/879)

Yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen

Joka oikeudettomasti

  1. joukkotiedotusvälinettä käyttämällä tai
  2. muuten toimittamalla lukuisten ihmisten saataville

esittää toisen yksityiselämästä tiedon, vihjauksen tai kuvan siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle taikka häneen kohdistuvaa halveksuntaa, on tuomittava yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä sakkoon.

9 § (13.12.2013/879)

Kunnianloukkaus

Joka

  1. esittää toisesta valheellisen tiedon tai vihjauksen siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle taikka häneen kohdistuvaa halveksuntaa, taikka
  2. muuten kuin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla halventaa toista,

on tuomittava kunnianloukkauksesta sakkoon.

Lainaukset sivustolta Finlex.fi
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001